Persbericht         Press Release

 

Blijven knokken voor rechtmatige repartitie

 

Al 4 jaar strijden tegen Buma Stemra

Buma Stemra is al jaren, sinds 2007 op de hoogte dat door Melchior Rietveldt gecomponeerde muziek voorkomt op tal van DVD’s zonder dat wordt uitgekeerd. Rietveldt heeft sinds 1988 zijn auteursrechten overgedragen aan Buma Stemra. Daarmee heeft Buma Stemra de verplichting die rechten wereldwijd te exploiteren en te handhaven. De rechten die Buma Stemra int dient ze aan de rechthebbende uit te keren.

 

Muziek overal ter wereld op DVD en BLUray geperst

In 2006 componeert Rietveldt muziek voor een spotje dat tijdens het Filmfestival 2006 is vertoond. Rietveldt heeft zijn auteursrechten op die muziek niet overgedragen. Dus iedere keer dat de spot wordt uitgezonden, vertoond of op een DVD of BLURay wordt geperst, moet er betaald worden aan Rietveldt via Buma Stemra. Sinds 2007 blijkt de spot overal ter wereld op DVD’s en BLUray’s geperst zonder dat iemand daar opgave van doet en zonder dat Rietveldt hiervoor geld krijgt. En Buma Stemra weet dit al sinds 2007. Dat klopt dus niet.

 

Buma Stemra zit stil

In alle contacten met Buma Stemra in de afgelopen 4 jaar beweert Buma Stemra niet in staat te zijn iets aan deze situatie te kunnen doen. Terwijl Rietveldt inmiddels van 77 DVD titels feitelijk heeft geconstateerd dat daar de spot op staat, blijft Buma Stemra stil zitten. Maar Rietveldt is al die jaren blijven knokken voor zijn rechten. Met behulp van zijn financieel adviseur, Rob Storm (Adminaut), en zijn advocaat, Thera Adam-van Straaten (Leijnse Artz), wordt duidelijk dat deze claim wel eens flink in de cijfers kan gaan lopen. Maar ook met deze informatie en cijfers blijkt Buma Stemra niet in beweging te krijgen.

 

Bestuur Buma Stemra beweegt tegen vergoeding

Door de uitzending van POWnieuws van woensdag 30 november jl., blijkt wat Rietveldt altijd al dacht ook echt waar te zijn. Uit het uitgezonden gesprek met een van de bestuursleden van Buma Stemra, de heer Gerrits, blijkt dat het geen onmacht van Buma Stemra is om de rechten van Rietveldt niet te innen maar pure onwil. Sterker nog, het bestuurslid is bereid de zaak in het bestuur aan de orde te stellen om Buma Stemra nu wel in beweging te krijgen maar wil in ruil daarvoor wel 1/3e van de uit te keren gelden ontvangen. Met ontzetting heeft Rietveldt dit aanbod aangehoord. Hij rekent het Buma Stemra aan dat hem een dergelijk aanbod wordt gedaan. En ook al zal Buma Stemra menen dat dit een incident is, feit blijft dat Buma Stemra een organisatie is die de rechten van haar leden niet exploiteert en handhaaft terwijl ze dat contractueel verplicht is.

 

Buma Stemra aan zet

Rietveldt zet ondertussen zijn strijd voort met de wens te krijgen wat hem contractueel en rechtmatig toekomt. Helder is wel dat Buma Stemra nu aan zet is, orde op zaken moet stellen en eindelijk iets moet gaan doen om die wens van Rietveldt in vervulling te laten gaan.

 

01/12/2011 16:00 © MBR producties, Melchior Rietveldt, 2011