PERSBERICHT


Rechter tikt Buma-Stemra op de vingers in de zaak Rietveldt
Het kortgeding dat Rietveldt heeft aangespannen tegen auteursrechtenorganisatie Buma-Stemra heeft op 7 februari bij de rechter gediend. Het was de eerste juridische procedure in een geschil dat al ruim 4,5 jaar duurt.
Rietveldt heeft al die jaren Buma-Stemra verzocht om rechtmatige repartitie van zijn auteursrecht op een muziekwerk dat onder een anti-piraterij spotje is gezet en die zonder toestemming van Rietveldt al die jaren door de grote filmmaatschappijen op miljoenen dvd’s is geperst.

Buma-Stemra is opeens in de aanloop van dit kortgeding toch verschillende partijen gaan aanschrijven met het verzoek tot opgave en afdracht. De rechter heeft uitdrukkelijk aangegeven dat Stemra op zijn zachtst gezegd ‘wel iets voortvarender ‘ te werk had mogen gaan ‘en dan druk ik me heel netjes en waardevol uit’. Ook de toon die Buma-Stemra aansloeg in de correspondentie met Rietveldt keurde de rechter af: ‘ ik vraag me wel af of je zo met je leden om moet gaan’.

Omdat Buma-Stemra opeens de afgelopen 4 weken aan de slag is gegaan met de hete adem van het kort geding in de nek, kon de rechter in dit kortgeding geen dwangsom op de nakoming van de overeenkomst met Rietveldt opleggen. Ook vond zij in de kader van dit kortgeding onvoldoende aanleiding om het voorschotbedrag van €164.974 toe te wijzen. Dit bedrag is gebaseerd op slechts 6 internationale dvdtitels op basis van omzetcijfers in slechts 6 landen en voor een deel van de dvdtitels in de Benelux.

De rechter heeft Buma-Stemra wel veroordeeld tot betaling van € 20.000 euro voorschot aan Rietveldt. Ook heeft zij de zaak aangehouden en Buma-Stemra verplicht in de komende paar maanden met spoed door te zetten waar zo vlak voor dit kortgeding pas mee was begonnen:
alle zusterorganisaties alsmede de Nederlandse homevideo producenten en filmmaatschappijen aan te schrijven. Hoe meer  bewijzen Rietveldt in diezelfde periode verzameld dat zijn muziekwerk op nog meer dvd’s staat, hoe meer partijen Buma-Stemra dan moet aanschrijven.

Tot 2 mei heeft de rechter de zitting aangehouden om Stemra de tijd te geven om de juiste gegevens te verkrijgen. Rietveldt  zal van die tijd gebruik maken om nog meer dvdtitels te verzamelen waar zijn muziek op staat. Ook was het verzoek om samen te gaan werken in het onderzoek naar de titels en feiten. Ondertussen blijven er in Europa duizenden dvd’s verkocht worden waar Rietveldt zijn muziek op staat,zonder daar een rechtmatige repartitie van te hebben ontvangen in 4,5 jaar. Stemra geeft nu eindelijk aan deze zaak op te willen lossen.